title

להורדה

איסבל: פרק 35

פרננדו מתכנן למתן את השאפתנות של פליפה ולהשפיל אותו, חואנה נעלבת מהיחס של הוריה.

חואנה ופליפה מנסים להגיע לקסטיליה דרך צרפת בשעה שיש מתיחות באזור. פרננדו מתכנן למתן את השאפתנות של פליפה ולהשפיל אותו, חואנה נעלבת מהיחס של הוריה. קטלינה מפליגה לאנגליה כדי להינשא לארתור.

פרקים מלאים