title

להורדה

איסבל: פרק 34

הבן של הנסיכה איסבל המנוחה נפטר, וחואנה היא היורשת החוקית של כתר קסטיליה וארגון.

הבן של הנסיכה איסבל המנוחה נפטר, וחואנה היא היורשת החוקית של כתר קסטיליה וארגון. הדוכס מברגנסה מנסה לגזול את הכתר של מלך פורטוגל. מלך פורטוגל מנסה לשאת את הנסיכה מריה מקסטיליה לאישה.

פרקים מלאים