title

להורדה

גונול: פרק 33

טקין חוטף את אוזלם וכולא אותה בביתו כדי שתגיד לו היכן יוסוף וגונול. סלמה מגלה את כל סודותיו של טקין.

טקין חוטף את אוזלם וכולא אותה בביתו כדי שתגיד לו היכן יוסוף וגונול. סלמה מגלה את כל סודותיו של טקין. הילמי מבקש מנשה למסור לבית המשפט הוכחות כדי להוכיח את חפותו. הרוצח השכיר רודף אחרי טקין.

פרקים מלאים