title

להורדה

גונול: פרק 32

יוסוף לוקח את גונול לבית מבודד ומרוחק שבו לא ימצאו אותם. אנסאר רוצה להטיס את גונול ויוסוף לעיר שבה הוא גר.

יוסוף לוקח את גונול לבית מבודד ומרוחק שבו לא ימצאו אותם. אנסאר רוצה להטיס את גונול ויוסוף לעיר שבה הוא גר. טקין מגלה שכולם כבר יודעים מה קורה, ומאיים על פיגן שלא תדבר אפילו אם תיכנס לכלא.

פרקים מלאים