title

להורדה

גונול: פרק 29

גונול חשה בלבול אחרי שבילתה עם יוסוף ומבינה שעליה לגלות למי לבה שייך. טקין מתחיל לחשוד במניעיה של סלמה.

גונול חשה בלבול אחרי שבילתה עם יוסוף ומבינה שעליה לגלות למי לבה שייך. טקין מתחיל לחשוד במניעיה של סלמה. נשה מזהירה את טקין. בעקבות הפצרותיה של ז'ולידה, אהמט מארגן ארוחת ערב עם "חבריהם".

פרקים מלאים