title

להורדה

גונול: פרק 28

סלמה ממשיכה לחקור את נסיבות מותה של אילקנור. מהמוט מתוודה בפני יוסוף על אהבתו לאיילין.

סלמה ממשיכה לחקור את נסיבות מותה של אילקנור. מהמוט מתוודה בפני יוסוף על אהבתו לאיילין. לאלה רוצה לאמץ את ילד הרחוב שמטה הביא לביה"ח. גונול יוצאת לבד לחופשה קצרה ופוגשת שם את יוסוף.

פרקים מלאים