title

להורדה

איסבל: פרק 31

הנסיכה איסבל מגיעה לפורטוגל עם הוריה. חואנה מאושרת עם בעלה, אבל הוא שולט בה ומבודד אותה.

הנסיכה איסבל מגיעה לפורטוגל עם הוריה. חואנה מאושרת עם בעלה, אבל הוא שולט בה ומבודד אותה. סיסנרוס מנסה לעזור לאחיו למצוא כפרה אבל אחיו פושע שוב ושוב. חואן נישא למרגריטה ונפטר זמן קצר לאחר מכן.

פרקים מלאים