title

להורדה

5 כוכבים: פרק 19

לוסיה מגלה שחוליה היא אסירה, ומריאנו מגלה לה שהיא אימה של בתו. פלור מכינה ארוחה לאחיות.

וירחיניה מתווכחת עם איגנסיו ומבקשת מקלט אצל חבו. לוסיה מגלה שחוליה היא אסירה, ומריאנו מגלה לה שהיא אימה של בתו. פלור מכינה ארוחה לאחיות, אך רק דני סועד איתה.

פרקים מלאים