title

להורדה

5 כוכבים: פרק 18

לוסיה רוצה לדעת מי זאת חוליה. חבו נפצע ביד. איגנסיו אומר לטרסה שלא הצליח למנוע את בדיקת הדנ"א.

לוסיה רוצה לדעת מי זאת חוליה. חבו נפצע ביד. איגנסיו אומר לטרסה שלא הצליח למנוע את בדיקת הדנ"א. קוקי יודעת שווירחיניה אינה הבת של מריו. נאדיה מביאה לקרלה הזמנה לחתונה, קרלה מבקשת מסבס שלא יתחתן.

פרקים מלאים