title

להורדה

5 כוכבים: פרק 16

לוסיה, קרלה ופלור הולכות לספא. קרלה מגיבה קשה כשהיא רואה את סבס עם נאדיה, מריאנו מנחם אותה.

לוסיה, קרלה ופלור הולכות לספא. קרלה מגיבה קשה כשהיא רואה את סבס עם נאדיה, מריאנו מנחם אותה. ללוסיה נודע שקרלה יוצאת מהספא עם מריאנו והיא מחליטה להגיב. המלון נשדד וחבו ווירחיניה הם בני ערובה.

פרקים מלאים