title

להורדה

5 כוכבים: פרק 14

וירחיניה נתפסת גונבת מחנות בגדים, אבל איגנסיו מציל את המצב. קרלה מוצאת בגד של חבו בבית של וירחיניה.

וירחיניה נתפסת גונבת מחנות בגדים, אבל איגנסיו מציל את המצב. קרלה מוצאת בגד של חבו בבית של וירחיניה. לוסיה מארגנת לקרלה ופלור מסיבת הפתעה, אך נתקלת כמובן בבעיות.

פרקים מלאים