title

להורדה

גונול: פרק 27

הילמי סובל בגלל הפרדה מנשה. סלמה מסתירה מכולם את זהותה האמיתית.

הילמי סובל בגלל הפרדה מנשה. סלמה מסתירה מכולם את זהותה האמיתית. עלי ונשה מרגישים חסרי אונים כשעליהם לשמור על הסוד של טקין. יוסוף ממשיך לעקוב אחר גונול והוא עד למריבה בינה לבין טקין.

פרקים מלאים