title

להורדה

גונול: פרק 25

גונול לא זוכרת את יוסוף ובורחת חזרה לביתו של טקין. נשה נאלצת לבחור בין טקין להילמי. גונול בסכנת הפלה.

גונול לא זוכרת את יוסוף ובורחת חזרה לביתו של טקין. נשה נאלצת לבחור בין טקין להילמי. גונול בסכנת הפלה. נמצאות התעודות המזויפות שטקין הכין לעצמו ולגונול. סלמה מתחילה לחקור את טקין יותר לעומק.

פרקים מלאים