title

להורדה

גונול: פרק 22

גונול ממשיכה להיזכר ותוהה אם הנישואים עם אהמט קרטעו עוד לפני התאונה. יוסוף פורץ לבית של שרמין.

הילמי שם לב שעלי רוצה לדבר עם נשה על טקין אחיה. גונול ממשיכה להיזכר ותוהה אם הנישואים עם אהמט קרטעו עוד לפני התאונה. יוסוף פורץ לבית של שרמין.

פרקים מלאים