title

להורדה

אקאסיה: פרק 93

בפתיחת התערוכה של חרמן, אלחנדרה מעבירה לאוליסס את המידע על משלוח הסמים.

בפתיחת התערוכה של חרמן, אלחנדרה מעבירה לאוליסס את המידע על משלוח הסמים. המשטרה עושה פשיטה ורבים נהרגים, ביניהם ככל הנראה גם ממו. אסטבן מברר היכן אקאסיה נמצאת. כרמן מסרבת לסלוח לכריסטינה.

פרקים מלאים