title

להורדה

אקאסיה: פרק 89

אקאסיה ואסטבן נהנים יחד בסן חסינטו. גם כריסטינה והקטור מבלים יחד למורת רוחו של אבא של כריסטינה.

דנילו מביא נערה חדשה לבית ואלחנדרה מתחננת בפניו שלא יגרום לה לעבוד בזנות. אקאסיה ואסטבן נהנים יחד בסן חסינטו. גם כריסטינה והקטור מבלים יחד למורת רוחו של אבא של כריסטינה.

פרקים מלאים