title

להורדה

אקאסיה: פרק 84

אקאסיה מבקשת להישאר אצל אלחנדרה, דנילו מסרב. היא מגיעה לאסטבן, מתוודה על אהבתה והם מתנשקים.

אקאסיה מבקשת להישאר אצל אלחנדרה, דנילו מסרב. היא מגיעה לאסטבן, מתוודה על אהבתה והם מתנשקים. אלחנדרה מתעדת את חוליאניטה כשהיא מפלילה את דנילו. מנואל והוריו דורשים מלואיסה לעבור הפלה.

פרקים מלאים