title

להורדה

5 כוכבים: פרק 9

קרלה מארגנת מסיבה במועדון שבו סבס וארוסתו עורכים מסיבת רווקים משותפת.

קרלה מארגנת מסיבה במועדון שבו סבס וארוסתו עורכים מסיבת רווקים משותפת. מנואל ומירנדה נהנים במסיבה עד שאחד הלקוחות של מירנדה מזהה אותה. חבו מנשק את וירחיניה ומבקש ממנה להיפגש איתו במלון.

פרקים מלאים