title

להורדה

5 כוכבים: פרק 7

מירנדה מתנחמת בזרועות מנואל אבל בסופו של דבר חוזרת למלון ומספרת לאחיות על זהותה.

מירנדה מתנחמת בזרועות מנואל אבל בסופו של דבר חוזרת למלון ומספרת לאחיות על זהותה. מריאנו מתחיל לעבוד במלון, וקרלה ולוסיה נדלקות עליו. העירייה מנסה לסגור את המלון, האחיות מחליטות להתבצר בתוכו.

פרקים מלאים