title

להורדה

5 כוכבים: פרק 4

קרלה שוכרת את בן הזוג לשעבר של לוסיה כדי שיעשה יחסי ציבור למלון. קוקי נקלעת לתאונת דרכים ואין לה ביטוח.

קרלה שוכרת את בן הזוג לשעבר של לוסיה כדי שיעשה יחסי ציבור למלון. קוקי נקלעת לתאונת דרכים ואין לה ביטוח. חבו מביא את הילד שלו למטבח ווירחיניה מוקסמת ממנו. לוסיה מגלה שמריו קנה לפלור דירה.

פרקים מלאים