title

להורדה

5 כוכבים: פרק 3

הבנות מארגנות מסיבת השקה למלון. וירחיניה וחבו מצליחים להסתדר ולצחוק יחד תודות לאלכוהול.

הבנות מארגנות מסיבת השקה למלון. וירחיניה וחבו מצליחים להסתדר ולצחוק יחד תודות לאלכוהול. פלור מגלה שהאקסית של דני חזרה ורוצה לראות אותו. קצר חשמלי גורם לשרפה במלון באמצע המסיבה.

פרקים מלאים