title

להורדה

5 כוכבים: פרק 2

וירחיניה מגלה שהמשרד של בעלה שולח זונות ללקוחות, ומתפטרת. קרלה מנסה לשכנע את אחותה להשקיע במלון.

וירחיניה מגלה שהמשרד של בעלה שולח זונות ללקוחות, ומתפטרת. קרלה מנסה לשכנע את אחותה להשקיע במלון. בסופו של דבר כל האחיות מגיעות להסכמה. מירנדה פוגשת את הלקוח שדחה אותה והוא מתעקש לפצות אותה.

פרקים מלאים