title

להורדה

באה מאהבה: פרק 25

כל עובדי הכרם מתמוטטים בשל חומר ההדברה הרעיל, ומצבה של מרתה חמור מכולם.

כל עובדי הכרם מתמוטטים בשל חומר ההדברה הרעיל, ומצבה של מרתה חמור מכולם. גרסיאלה מתעמתת עם לוסיאנה אבל דויד מצדד בה. חואן מבלה בסן פרנסיסקו עם פרלה, ודויד מפטר אותו.

פרקים מלאים