title

להורדה

באה מאהבה: פרק 20

גרסיאלה אומרת לפרננדה לקחת את העגילים של אימא שלה ולשים אותם בין החפצים של לוסיאנה.

גרסיאלה אומרת לפרננדה לקחת את העגילים של אימא שלה ולשים אותם בין החפצים של לוסיאנה. חואן אומר לדויד שהוא רוצה לפטר את "האיטלקי" ואת סוסן. סוניה מודיעה לדויד שנכנסו לגנוב מהחדר של ליסה.

פרקים מלאים