title

להורדה

באה מאהבה: פרק 19

גרסיאלה אומרת לפרננדה שהיא צריכה להתקרב ללוסיאנה כדי שהן יצליחו להיפטר ממנה.

לוסיאנה שואלת את דויד למה הוא נישק אותה, והם מתקרבים זה לזה. גרסיאלה אומרת לפרננדה שהיא צריכה להתקרב ללוסיאנה כדי שהן יצליחו להיפטר ממנה. האיטלקי מנסה למסד את הקשר עם סוסן והיא נבהלת.

פרקים מלאים