title

להורדה

באה מאהבה: פרק 18

"האיטלקי" ומיגל מארגנים מסיבת ריקודים לעובדים. לוסיאנה רואה את דויד עם גרסיאלה וחושבת שקורה ביניהם משהו.

"האיטלקי" ומיגל מארגנים מסיבת ריקודים לעובדים. לוסיאנה רואה את דויד עם גרסיאלה וחושבת שקורה ביניהם משהו. גרסיאלה וחואן מאיימים לחשוף את הסודות זה של זה. גרסיאלה נחושה לכבוש את דויד.

פרקים מלאים