title

להורדה

באה מאהבה: פרק 17

לוסיאנה נוסעת לטייל עם דויד וילדיו, למרות ההתנגדות של פרננדה. גם מרתה ומיגל אינם מרוצים מכך.

לוסיאנה נוסעת לטייל עם דויד וילדיו, למרות ההתנגדות של פרננדה. גם מרתה ומיגל אינם מרוצים מכך. הקונה של היין בא לחתום על חוזה עם דויד ומתברר שיש לו שותפה.

פרקים מלאים