title

להורדה

גונול: פרק 19

סלמה, אישה צעירה ויפה, מהנדסת רפואית שלמדה בארה"ב, באה להיות שותפה לעסק החדש של משפחת אלטינל.

סלמה, אישה צעירה ויפה, מהנדסת רפואית שלמדה בארה"ב, באה להיות שותפה לעסק החדש של משפחת אלטינל. הילמי, איילין, מהמוט ויוסוף מאחדים כוחות כדי לאתר את גונול. טקין עובר התמוטטות עצבים נוספת.

פרקים מלאים