title

להורדה

גונול: פרק 17

גונול מנסה לאהוב את אהמט (טקין). שרמין נאבקת כדי לשים יד על ההון של בעלה המנוח.

גונול מנסה לאהוב את אהמט (טקין). שרמין נאבקת כדי לשים יד על ההון של בעלה המנוח. הילמי מנסה לאתר את מקור האימייל המזויף שנשלח בשמה של גונול.

פרקים מלאים