title

להורדה

גונול: פרק 16

טקין חי חיים כפולים. מבחינת גונול שמו אהמט והיא ז'ולידה. היא עובדת במספרה עם פיגן.

טקין חי חיים כפולים. מבחינת גונול שמו אהמט והיא ז'ולידה. היא עובדת במספרה עם פיגן. הילמי מחפש את גונול כדי שתזכה בירושה של אביה, שמת מהתקף לב, בעוד שרמין עושה הכול כדי לשים את ידה על רכושו.

פרקים מלאים