title

להורדה

גונול: פרק 11

גונול על סף התמוטטות עצבים. היא מודיעה לטקין שהקשר ביניהם נגמר. עלי מחליט להודות בקשר שלו עם נשה.

גונול על סף התמוטטות עצבים. היא מודיעה לטקין שהקשר ביניהם נגמר. עלי מחליט להודות בקשר שלו עם נשה. גונול בורחת מהבית של טקין, מוצאת את יוסוף לפני שהוא עוזב, ומודה ברגשותיה כלפיו.

פרקים מלאים