title

להורדה

באה מאהבה: פרק 16

לוסיאנה עושה לדויד סיור בכרמים כדי שייזכר כמה האדמות שלו חשובות לו.

דויד אומר לחואן להודיע לקונה של היקב שהוא מקבל את ההצעה שלו. לוסיאנה עושה לדויד סיור בכרמים כדי שייזכר כמה האדמות שלו חשובות לו. בהשפעת לוסיאנה, דויד פותח את הווילונות בבית.

פרקים מלאים