title

להורדה

אקאסיה: פרק 80

כריסטינה בבית החולים ויש חשש שתפיל את התינוק. אסטבן מסלק את חוליאנה מהבית.

כריסטינה בבית החולים ויש חשש שתפיל את התינוק. אסטבן מסלק את חוליאנה מהבית. אוליסס רואה את אקאסיה ואומר לה שהיחסים ביניהם נגמרו לתמיד. דנילו רוצה לחסל את הכומר.

פרקים מלאים