title

להורדה

אקאסיה: פרק 77

נורברטו מזהה את אלחנדרה ומאיים לספר לחרמן. אנדרס מציע לחרמן קצבה חודשית כדי שיוכל לקנות חומרי ציור.

נורברטו מזהה את אלחנדרה ומאיים לספר לחרמן. אנדרס מציע לחרמן קצבה חודשית כדי שיוכל לקנות חומרי ציור. כריסטינה מבשרת לאסטבן על התינוק והם מבלים יחד את הלילה.

פרקים מלאים