title

להורדה

אקאסיה: פרק 72

אקאסיה אומרת לאסטבן שהיא לא רוצה לראות אותו יותר. מנואל ולואיסה שוב עושים אהבה והוא הולך בלי להיפרד ממנה.

אקאסיה אומרת לאסטבן שהיא לא רוצה לראות אותו יותר. מנואל ולואיסה שוב עושים אהבה והוא הולך בלי להיפרד ממנה. אקאסיה שומעת את נוריה נותנת הצהרה במשטרה ומאמינה לגרסה שלה.

פרקים מלאים