title

להורדה

אקאסיה: פרק 71

רוביו אומר לחואן קרלוס שהוא לא קיבל שום מכתב מאוליסס לאקאסיה.

רוביו אומר לחואן קרלוס שהוא לא קיבל שום מכתב מאוליסס לאקאסיה. חואן קרלוס וכריסטינה אוסרים על אקאסיה להיפגש עם אוליסס. דנילו מתעלל בפרלה. אנדרס מבקש מחרמן שירשה לו להיות בקרבתו.

פרקים מלאים