title

להורדה

באה מאהבה: פרק 15

חואן מאיים על גרסיאלה שאם תבוא, דויד יגלה שהיא רצחה את אחותה. הוא ממשיך ללחוץ על דויד למכור את היקב.

חואן מאיים על גרסיאלה שאם תבוא, דויד יגלה שהיא רצחה את אחותה. הוא ממשיך ללחוץ על דויד למכור את היקב. דויד אומר ללוסיאנה שהחליט למכור את היקב ובאותה הזדמנות מודה באוזניה שהיא שינתה את עולמו.

פרקים מלאים