title

להורדה

באה מאהבה: פרק 14

דויד מסרב לקבל את הכסף מהעובדים. חואן אומר לעובדים, בניגוד לרצונו של דויד, שהיקב יימכר ושכולם יפוטרו.

דויד מסרב לקבל את הכסף מהעובדים. חואן אומר לעובדים, בניגוד לרצונו של דויד, שהיקב יימכר ושכולם יפוטרו. מיגל יוצא להגנת דויד ומבקש מכולם לעבוד קשה. לוסיאנה מודה באוזני סוסן ברגשותיה כלפי דויד.

פרקים מלאים