title

להורדה

באה מאהבה: פרק 13

מיגל ולוסיאנה מנסים לגייס כסף מהעובדים כדי לשלם את הקנס. דויד מסכים לדבר עם הקונה של חואן.

סוסן מגלה שיש חומצה ביין ומגיעה למסקנה שמישהו הוסיף אותה למכלים. מיגל ולוסיאנה מנסים לגייס כסף מהעובדים כדי לשלם את הקנס. דויד מסכים לדבר עם הקונה של חואן.

פרקים מלאים