title

להורדה

באה מאהבה: פרק 12

לוסיאנה מתלבטת בין מיגל לדויד. חואן מרעיל את היין, דבר שיגרום להפסדים גדולים.

פרננדה אומרת ללוסיאנה לא להתקרב לאביה, דויד דורש ממנה להתנצל, ובתמורה מתחייב שלא לגרש את ליליאן מהבית. לוסיאנה מתלבטת בין מיגל לדויד. חואן מרעיל את היין, דבר שיגרום להפסדים גדולים.

פרקים מלאים