title

להורדה

באה מאהבה: פרק 11

דויד מראה ללוסיאנה את היקב. ססר מציע לסוסן לצאת, קרלוס מגלה ומספר לה שיש לו רגשות כלפיה.

דויד מראה ללוסיאנה את היקב. ססר מציע לסוסן לצאת, קרלוס מגלה ומספר לה שיש לו רגשות כלפיה. חואן ממשיך לדבר עם הקונה הפוטנציאלי אף שדויד אינו מעוניין למכור את היקב. פרננדה מאיימת על לוסיאנה.

פרקים מלאים