title

להורדה

איסבל: פרק 30

איסבל מורה לקולון לצאת למסע חדש. האפיפיור מסכל את התכנית של פרננדו להפוך למלך נאפולי.

מלך פורטוגל מתעקש להתחתן עם הנסיכה איסבל במקום מריה, כי אם חואן ימות איסבל היא זו שתירש את כתר קסטיליה. איסבל מורה לקולון לצאת למסע חדש. האפיפיור מסכל את התכנית של פרננדו להפוך למלך נאפולי.

פרקים מלאים