title

להורדה

איסבל: פרק 29

מגיעות תלונות על המשטר של קולון בשטחים שכבש. מנדוסה מת ומבקש שסיסנרוס יהיה יורשו.

מגיעות תלונות על המשטר של קולון בשטחים שכבש. מנדוסה מת ומבקש שסיסנרוס יהיה יורשו. סיסנרוס מתנגד, אבל איסבל מכריחה אותו לקבל את התפקיד. שארל מאיים על האפיפיור ומביס את אנשיו של פרננדו.

פרקים מלאים