title

להורדה

איסבל: פרק 28

מלך פורטוגל מנסה לדרוש בעלות על השטחים הכבושים של קולון. איסבל מבקשת מרומא אישור לכך.

מלך פורטוגל מנסה לדרוש בעלות על השטחים הכבושים של קולון. איסבל מבקשת מרומא אישור לכך. האפיפיור הנהנתן דורש שאחת הנסיכות תתחתן עם הבן הממזר שלו. איסבל מגיעה להסכם עם מלך פורטוגל.

פרקים מלאים