title

להורדה

אישה רעה: פרק 120 ואחרון!

פרק אחרון! מוניקה מבחינה באלטגרסיה ומתחננת בפניה שתסגיר את עצמה, אך לשווא. קארן יורה באלטגרסיה.

פרק אחרון! מוניקה מבחינה באלטגרסיה ומתחננת בפניה שתסגיר את עצמה, אך לשווא. קארן יורה באלטגרסיה, ואלטגרסיה הפצועה בורחת ללב ים ולא מוצאים את גופתה. כעבור כמה חודשים סאול מקבל שיחה מפתיעה.

פרקים מלאים