title

להורדה

אישה רעה: פרק 119

דייגו מעלה את הסרטון שמפליל את אלטגרסיה לאינטרנט. בן רגע אלטגרסיה הופכת למבוקשת בידי החוק והיא נמלטת.

דייגו מעלה את הסרטון שמפליל את אלטגרסיה לאינטרנט. בן רגע אלטגרסיה הופכת למבוקשת בידי החוק והיא נמלטת ונעלמת. כעבור כמה שבועות מוניקה וסאול עומדים להינשא בווראקרוס, ואלטגרסיה מגיעה בהיחבא.

פרקים מלאים