title

להורדה

אישה רעה: פרק 117

סאול וקארן מחלצים את הנשים מבית הבושת, אך מישהו בדרגים הגבוהים מורה לפטר את קארן ואת לטיסיה.

סאול וקארן מחלצים את הנשים מבית הבושת, אך מישהו בדרגים הגבוהים מורה לפטר את קארן ואת לטיסיה, שתיעדה את המבצע. אלטגרסיה נפרדת מרחינה ואיסבלה. מוניקה וסאול מתנשקים.

פרקים מלאים