title

להורדה

אישה רעה: פרק 116

אלטגרסיה מזמינה את בראוליו למפגש. סאול נכנס לבית הבושת במסגרת מבצע משטרתי.

מוניקה פורצת לחדר הסודי ומשחררת את סאול. רחינה מבהירה לאלטגרסיה שהיא יודעת על מעורבותה ברצח אורלנדו ופליפה. אלטגרסיה מזמינה את בראוליו למפגש. סאול נכנס לבית הבושת במסגרת מבצע משטרתי.

פרקים מלאים