title

להורדה

אישה רעה: פרק 114

בראוליו מוסר לרחינה מידע שמבהיר לה שאלטגרסיה רצחה את אביה של איסבלה לפני 18 שנה.

סאול מבין שהוא חטוף ומסומם. בראוליו מוסר לרחינה מידע שמבהיר לה שאלטגרסיה רצחה את אביה של איסבלה לפני 18 שנה. בראוליו מדמה רעידת אדמה בחברה ורפאל לוכד את אלטגרסיה.

פרקים מלאים