title

להורדה

אישה רעה: פרק 113

מוניקה נפרדת מאדולפו והוא מגיב קשה. היא מגלה שכל הנסיעה הייתה יוזמה של אלטגרסיה, ומופיעה בביתה.

מוניקה נפרדת מאדולפו והוא מגיב קשה. היא מגלה שכל הנסיעה הייתה יוזמה של אלטגרסיה, ומופיעה בביתה. דניאל מחלץ את אלטגרסיה וסאול. אלטגרסיה מזמנת שאמאן כדי לרפא את סאול, שחוזר להכרה בחדר הסודי שלה.

פרקים מלאים